news

REZYSTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE

Półprzewodniki, jako materiały o wartości rezystywności pośredniej między metalami i dielektrykami, są wykorzystywane do budowy różnych rezystorów. Do powszechnie obecnie stosowanych rezystorów półprzewodnikowych zalicza się termi-story i fotorezystory, W przyszłości takie zastosowanie niewątpliwie znajdą piezore-zystory (tensometry półprzewodnikowe). W przeszłości, w grupie szeroko stosowanych rezystorów półprzewodnikowych, były również warystory. Interesujące właściwości dla wielu zastosowań mają gausotrony. TERMISTORY Termistorami nazywamy półprzewodnikowe rezystory odznaczające się bardzo silną zależnością rezystancji od temperatury. Rozróżnia się termistory o rezystancji malejącej ze wzrostem temperatury, a więc o ujemnym temperaturowym współczynniku rezystancji tzw. termistory NTC, o rezystancji malejącej skokowo tzw. termistory CTR oraz o rezystancji wzrastającej ze wzrostem temperatury tzw. termistory PZC lub pozystory. Typowe zależności rezystancji wymienionych trzech rodzajów termistorów od

Read more
news

Automatyka

1. Sterowanie sekwencyjne Schemat działania sterowania procesowo-sekwencyjnego. Układy pomiarowe. 2. Sensory potencjometryczne stykowe. 3. Czujniki indukcyjne zbliżeniowe. 4. Pojemnościowy czujnik położenia. 5. Budowa i zasada działania termometru oporowego. 6. Budowa i zasada działania termometru termo-elektrycznego. 7. Budowa i zasada działania półprzewodnikowych czujników temperatury. 8. Pomiar wydłużenia, sił momentu obrotowego i ciśnienia za pomocą tensometrów. 1. Sterowanie sekwencyjne Schemat działania sterowania procesowo-sekwencyjnego. W układach sterowania sekwencyjnego poszczególne czynności sterujące odbywają się krok po krok. Rozpoczęcie kolejnego kroku jest uzależnione od czasu lub stanu procesu w czasowo-sekwencyjnych układach sterowania wykorzystywane są generatory impulsowe, zegary taktujące lub przekaźniki czasowe. Prostym przykładem sterowania sekwencyjnego o działaniu zależnym od czasu jest automat rozruchowy ?gwiazda trójkąt? silnika trójfazowego. w góre Układy pomiarowe W układach regulacji i

Read more