sprawozdania elektroniczne

Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych

Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych

Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Testowanie interfejsu szeregowego RS-232

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z oscyloskopu. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Założenia: • wybór podstawy czasu • powiększenie wykresu • wybór portu COM • wybór prędkości transmisji • możliwość zapisu danych do pliku Przyciski winny być dublowane klawiaturą. Do programu powinien istnieć help. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Zakres napięcia, numer kanału, próg wyzwalania oraz podstawę czasu można było regulować. Mysz winna być zdublowana klawiszami. Program powinien zawierać Help oraz możliwość zapisu danych do pliku. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Napięcie karty można zadać z zadajnika. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Napięcie karty można zadać z zadajnika. Funkcje muszki dublowane są poprzez klawisze. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek. [download id=”32″ display=”both”]

Read more
sprawozdania elektroniczne

Wykorzystanie grafiki komputerowej do prezentacji danych pomiarowych

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu rysującego wykres dla danych z pliku tekstowego kolumnowego. Program Wykres będzie później wykorzystany do wizualizacji danych pomiarowych rejestrowanych w kolejnych ćwiczeniach. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek. Na końcu sprawozdania załączono wydruk z drukarki laserowej. Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Badanie falowników szeregowych

1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów. Badania przeprowadzano w każdym z obwodów dla następujących parametrów obciążenia: R=22 , C=1.5F. Maksymalna częstotliwość pracy falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów wynosiła 680 Hz. Poniższe rysunki przedstawiają zarejestrowane przebiegi w kluczowych punktach obwodu. a) napięcie na odbiorniku i kondensatorze dla f=340 Hz (po lewej) f=680 Hz (po prawej) Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Badanie trójfazowego prostownika trójpulsowego z odbiornikiem RLE

1. Badanie prostownika z odbiornikiem rezystancyjnym. Badania przeprowadzano z różnymi wartościami obciążenia. Nie przeprowadzano rejestrowania przebiegów, gdyż badania tego rodzaju prostownika były robione wcześniej. 2. Zarejestrowano przebiegi napięcia i prądu wejściowego i wyjściowego przy pracy prostownikowej i falownikowej przekształtnika. Wyniki pomiarów przedstawiono poniżej. a) napięcie i prąd wejściowy (po lewej) oraz napięcie i prąd wyjściowy (ciągły) (po prawej) dla pracy prostownikowej: Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem temperatury na elementy półprzewodnikowe oraz sposobami chłodzenia i materiałami wykorzystywanymi do chłodzenia elementów. Podczas ćwiczenia należy dokonać pomiaru rezystancji cieplnej złącze-otoczenie Rthj-a dla różnych układów chłodzenia (radiatorów i przekładek). Badanym elementem będzie tranzystor mocy BD243 w obudowie TO-220. Pomiarów należy dokonać w układzie jak na rysunku Pobierz sprawozdanie

Read more
sprawozdania elektroniczne

Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.

Wnioski: Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre właściwości pracy w dużych częstotliwościach. Uzyskane rozbieżności pomiarów rezystancji i kąta fazowego są na poziomie błędów miernika. Brak istotnej zależności parametrów w badanym zakresie częstotliwości sugeruje iż indukcyjność szeregowa i pojemność własna rezystora są pomijalnie małe. Rezystory tego typu nadają się więc do pracy przy częstotliwościach sięgających dziesiątek i setek MHz. Pobierz sprawozdanie

Read more