sprawozdania elektroniczne - Elektronika

sprawozdania elektroniczne

Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych

4 kwi 2009 o 21:46

Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie

Czytaj dalej >>

Badanie symulacyjne filtru Kalmana dla różnych modeli procesów stochastycznych

4 kwi 2009 o 21:44

Celem ćwiczenia jest modelowanie i badanie filtru Kalmana. Jest to układ filtrujący liniowy przeznaczony do oceny procesu stochastycznego z addytywnymi szumami obserwacji. Zabezpiecza on najmniejszy w sensie średniokwadratowym błąd estymacji, tak więc znalazł szerokie zastosowanie w systemach sterowania, w których na obiekt oddziałują wymuszenia losowe. Strukturę filtru pokazuje poniższy rysunek: Pobierz sprawozdanie

Czytaj dalej >>

Testowanie interfejsu szeregowego RS-232

4 kwi 2009 o 21:43

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z oscyloskopu. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Założenia: • wybór podstawy czasu • powiększenie wykresu • wybór portu COM • wybór prędkości transmisji • możliwość zapisu danych do pliku Przyciski winny być dublowane klawiaturą. Do programu powinien istnieć […]

Czytaj dalej >>

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego

4 kwi 2009 o 21:42

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Zakres napięcia, numer kanału, próg wyzwalania oraz podstawę czasu można było regulować. Mysz winna być zdublowana klawiszami. Program powinien zawierać Help oraz możliwość zapisu […]

Czytaj dalej >>

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego

4 kwi 2009 o 21:39

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Napięcie karty można zadać z zadajnika. Funkcje muszki dublowane są poprzez klawisze. Wygląd programu przedstawia […]

Czytaj dalej >>

Wykorzystanie grafiki komputerowej do prezentacji danych pomiarowych

4 kwi 2009 o 21:38

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu rysującego wykres dla danych z pliku tekstowego kolumnowego. Program Wykres będzie później wykorzystany do wizualizacji danych pomiarowych rejestrowanych w kolejnych ćwiczeniach. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Wygląd programu przedstawia poniższy […]

Czytaj dalej >>

Badanie falowników szeregowych

4 kwi 2009 o 21:35

1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów. Badania przeprowadzano w każdym z obwodów dla następujących parametrów obciążenia: R=22 , C=1.5F. Maksymalna częstotliwość pracy falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów wynosiła 680 Hz. Poniższe rysunki przedstawiają zarejestrowane przebiegi w kluczowych punktach obwodu. a) napięcie na odbiorniku i kondensatorze dla f=340 Hz (po lewej) f=680 Hz (po prawej) […]

Czytaj dalej >>

Badanie trójfazowego prostownika trójpulsowego z odbiornikiem RLE

4 kwi 2009 o 21:35

1. Badanie prostownika z odbiornikiem rezystancyjnym. Badania przeprowadzano z różnymi wartościami obciążenia. Nie przeprowadzano rejestrowania przebiegów, gdyż badania tego rodzaju prostownika były robione wcześniej. 2. Zarejestrowano przebiegi napięcia i prądu wejściowego i wyjściowego przy pracy prostownikowej i falownikowej przekształtnika. Wyniki pomiarów przedstawiono poniżej. a) napięcie i prąd wejściowy (po lewej) oraz napięcie i prąd wyjściowy […]

Czytaj dalej >>

Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych

4 kwi 2009 o 12:22

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem temperatury na elementy półprzewodnikowe oraz sposobami chłodzenia i materiałami wykorzystywanymi do chłodzenia elementów. Podczas ćwiczenia należy dokonać pomiaru rezystancji cieplnej złącze-otoczenie Rthj-a dla różnych układów chłodzenia (radiatorów i przekładek). Badanym elementem będzie tranzystor mocy BD243 w obudowie TO-220. Pomiarów należy dokonać w układzie jak na rysunku Pobierz sprawozdanie

Czytaj dalej >>

Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.

4 kwi 2009 o 12:19

Wnioski: Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre właściwości pracy w dużych częstotliwościach. Uzyskane rozbieżności pomiarów rezystancji i kąta fazowego są na poziomie błędów miernika. Brak istotnej zależności parametrów w badanym zakresie częstotliwości sugeruje iż indukcyjność szeregowa i pojemność własna rezystora są pomijalnie małe. Rezystory tego typu nadają się więc do pracy […]

Czytaj dalej >>
Strona 1 z 3123