sprawozdania elektroniczne

Modelowanie i analiza wzmacniaczy szerokopasmowego i selektywnego

3 kwi 2009 o 20:55

Na zmianę pasma największy wpływ (oprócz C1 i C3) ma kondensator C2. Poniższy rysunek przedstawia charakterystykę po zmianie kondensatora z 100 nF na 10uF. Widoczne jest znaczne poszerzenie dolnego pasma. Górna częstotliwość przenoszenia wzmacniacza zależy determinowana jest parametrami tranzystora. Zależy ona także od wzmocnienia układu. Czym niższe wzmocnienie, tym szersze pasmo. Wynika to z charakterystyki […]

Czytaj dalej >>

Badanie odbiornika radiowego FM

3 kwi 2009 o 20:52

Wnioski: Badania odbiornika potwierdzają dane gwarantowane przez producenta. Selektywność odbiornika można określić jako dobrą. Selektywność jest miarą jakości obwodów wejściowych i filtru p.cz. Czym lepsza selektywność tym lepsze jest tłumienie sygnałów lustrzanych i zakłóceń pochodzących od sąsiednich stacji. Z kolei zbyt duża selektywność zawęża pasmo przenoszenia odbiornika i utrudnia strojenie. Tłumienie modulacji AM w badanym […]

Czytaj dalej >>

Badanie odbiorników telewizji satelitarnej

3 kwi 2009 o 20:41

W ćwiczeniu badano i porównywano właściwości cyfrowych i analogowych systemów odbiorczych telewizji satelitarnej. Poniższy rysunek ukazuje sposób podłączenia badanych urządzeń…. Badania rozpoczęto od podłączenia tunera analogowego. Za pomocą pozycjonera ustawiono antenę na zespół satelitów ASTRA na pozycji 19,2 E. Tuner umożliwiał poprawny odbiór większości kodowanych i nie kodowanych kanałów satelitarnych. Po ustawieniu talerza anteny w […]

Czytaj dalej >>

Analiza charakterystyk statystycznych ruchu telekomunikacyjnego

3 kwi 2009 o 20:38

Wykonanie ćwiczenia polega na pomiarach statystycznych ruchu telekomunikacyjnego. Pozwalają one na stwierdzenie konieczności rozbudowy sprzętu, konieczności modyfikacji infrastruktury, pozwalają również na optymalizację inwestycji i prowadzenie korzystnej polityki taryfikacyjnej. W ćwiczeniu przeprowadzono obserwację pracy modułu linii abonenckich LTCE i modułu zegara i sygnałów tonowych CTCE. Dokonano pomiarów natężenia ruchu, ilości zdarzeń komutacyjnych oraz zmierzono czasy trwania […]

Czytaj dalej >>

Badanie zarządzania abonentami i konfigurowania usług telekomunikacyjnych

3 kwi 2009 o 20:37

Badanie zarządzania abonentami i konfigurowania usług telekomunikacyjnych Pobierz sprawozdanie

Czytaj dalej >>

Badanie półprzewodnikowych czujników ciśnienia

3 kwi 2009 o 20:34

Czujniki tego typu stosuje się w medycynie. Wykonane były w technologii membran półprzewodnikowych. Najmniejszy z czujników miał rozmiary rzędy pojedynczych milimetrów co umożliwia nieinwazyjne pomiary wewnątrz organizmu. W ćwiczeniu użyto obu czujników do pomiaru ciśnienia słupa wody o różnych temperaturach. Podana wysokość h mierzona jest od dna naczynia. Pobierz sprawozdanie

Czytaj dalej >>

Badanie czujników tensometrycznych

3 kwi 2009 o 20:32

Ze wzrostem naprężenia (ciężaru odważnika) wartość napięcia na wyjściu mostka tensometrycznego rośnie. Zmiany rezystancji tensometru wywołane naprężeniem są bardzo małe. Należało użyć czułego przyrządu aby zarejestrować zmiany napięcia. Pomiary obarczone są pewnym błędem gdyż wykonano je na dolnej granicy czułości użytej aparatury. Możemy przyjąć iż ze wzrostem siły nacisku napięcie na wyjściu mostka zwiększa się […]

Czytaj dalej >>
Strona 3 z 3123