artykuły sponsorowane news

Różnice między tokarkami CNC a NC

Tokarki CNC tym różnią się od tokarek NC, że te pierwsze to tokarki zautomatyzowane wyposażone w numeryczny układ sterowania programowego, który steruje wszystkimi ruchami urządzenia, a tokarki CNC są sterowane poprzez zintegrowany z systemem mikrokomputer. Program tokarki zawiera informacje o torze narzędzia w odpowiednio przyjętym układzie współrzędnych, parametrach technologicznych obróbki (prędkości skrawania, głębokości skrawania, wartości posuwu, ilości przejść narzędzia), rodzaju zabiegu (np. toczenie, wiercenie, rozwiercanie, frezowanie, nacinanie gwintu ), włączanie, wyłączania chłodziwa, obrotu stołu, itp.. Wraz z rozwojem technologii obróbki skrawaniem nastąpił również rozwój tokarek pod względem konstrukcyjnym, a także pod względem sterowania. Współczesne obrabiarki CNC osiągnęły bardzo wysoki poziom techniczny i stały się układami mechaniczno-elektryczno-elektronicznymi i jako takie zaliczane są do urządzeń mechatronicznych. Współczesne obrabiarki CNC np. marki Janus

Read more