Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów.

7 lis 2010 o 16:43

Połączenie szeregowe

Jak wygląda połączenie szeregowe dwóch lub większej ilości elementów elektrycznych bądź elektronicznych. Przykład będzie przedstawiony na rezystorach.

Przykład połączenia rezystorów szeregowo, biegunowość zaznaczona dla ułatwienia zrozumienia podłączenia do zasilania (rezystory nie maja biegunowości i można je podłączać jak się chce).

Obliczanie rezystancji zastępczej rezystorów połączonych szeregowo odbywa się w następujący sposób. Sumujemy wszystkie rezystory czyli R1+R2+R3+R4+Rn = Rz

Rz – oznaczamy rezystancję zastępczą.

Połączenie równoległe

Przykład połączenia rezystorów równolegle, tak samo jak w przykładzie wyżej oznaczyłem biegunowość umownie aby było wszystko łatwe i przejrzyste.

Obliczenie rezystancji zastępczej rezystorów połączonych równolegle nie jest już takie proste jak w przypadku połączenia szeregowego.

Aby obliczyć rezystancję dwóch rezystorów połączonych równolegle nie zastosujemy wzoru tylko wzór taki łącząc dwa takie same rezystory równolegle ich rezystancja zastępcza zawsze będzie dzielona przez dwa na przykład dwa rezystory  R1 i R2 = 10 Ohm  da nam wynik 5 Ohm. Podstawmy to do wzoru

Na koniec ciekawostka obliczanie pojemności kondensatorów połączonych równolegle jest zupełnie odwrotne niż obliczanie rezystancji rezystorów.

Rezystor co to jest ? (opornik)
Rezystor co to jest ? (opornik) Rezystor jest jednym z najczęściej...

Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.
Wnioski: Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre...

Ekonomicznie opłacalne ogniwo wodorowe
Jednym z paliw dla samochodów przyszłości może być wodór. Jednak,...

Tranzystory unipolarne
TRANZYSTORY POLOWE Tranzystory polowe, zwane również unipolarnymi i kanałowymi, należą po­dobnie...

MIGAJĄCE DIODY (GWIAZDA)
Proponujemy zestaw, który po zmontowaniu daje ciekawy efekt gwiazdy, która...

Kategorie : podstawy | wyświetleń [57 214 ]