Zawód programisty – dlaczego ważne są także umiejętności miękkie

Duża część pracy programisty dotyczy z pewnością samego kodowania, dlatego nie da się zaprzeczyć, że umiejętności twarde (czyli np. posługiwanie się konkretnym językiem programowania) mają bardzo istotne znaczenie na stanowisku specjalisty IT. Warto jednak pamiętać, że takie zdolności nie gwarantują z miejsca sukcesu w IT. Coraz bardziej na znaczeniu zyskują tzw. umiejętności miękkie, czyli kompetencje, które wykraczają poza sam techniczny aspekt pracy programisty.

Realizacja większych projektów (lecz nie tylko) wymaga pracy zespołowej. Umiejętności społeczne i interpersonalne są zatem niezwykle ważne i z pewnością wpływają nie tylko na atmosferę w zespole, czy jego morale, lecz również pośrednio na czas i jakość realizacji projektu. W dzisiejszym artykule przedstawimy 5 umiejętności miękkich, które przydają się każdemu programiście i na które zwracają uwagę pracodawcy w procesie rekrutacyjnym.

Pozytywne nastawienie

Osoby, które emanują pozytywnym nastawieniem do życia, są z reguły bardziej produktywne i efektywne. Taka energia zaraża innych – w tym członków zespołu, a jak powszechnie wiadomo pozytywna atmosfera w pracy przyczynia się do zwiększenia kreatywności i wspólnej motywacji całego zespołu.

Podczas realizacji różnego rodzaju projektów IT nie da uniknąć się pojawiających się komplikacji lub problemów. Pozytywne nastawienie pozwala szybciej uporać się z takim stanem rzeczy, a tym samym przywrócić projekt na właściwe tory. Co więcej pozytywne podejście do pojawiających się problemów w pracy, umożliwia traktowanie ich jako ważnych i rozwojowych lekcji.

Ambicje

Cechą docenianą przez pracodawców w sektorze IT są wysokie ambicje. Specjaliści IT, którzy się nią wykazują, wykonują swoją pracę z pasją zarażając nią innych ludzi. Takie podejście przekłada się na budowanie atmosfery skutecznego działania w miejscu pracy.

Chęć do rozwoju

Branża IT cechuje się bardzo duża dynamiką w porównaniu z innymi sektorami. Z tego powodu bycie zdolnym do ciągłej nauki i wykorzystywania nowych technologii czyni z programisty specjalistę niezwykle pożądanego na rynku pracy. Znajomość większej liczby języków na wysokim poziomie jest bezpośrednio powiązana z zarobkami. Ponadto programiści z takimi kompetencjami nie muszą obawiać się o brak pracy. Wszystko zaczyna się jednak od tej jednej ważnej cechy, jaką jest chęć do rozwoju.

Bycie przyjaźnie nastawionym do innych ludzi

Niezwykle ważne, jednak często niedoceniane są umiejętności komunikacji z innymi ludźmi. Atmosfera w pracy w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od relacji pomiędzy członkami zespołu. Osoby, które są otwarte, towarzyskie i przyjaźnie nastawione do innych, są naturalnymi liderami i niosą w sobie siłę rozpalania motywacji w innych.

Warto również wspomnieć o istocie kultury osobistej. Badania pokazują bowiem, że osoby, które często używają słów “proszę” i “dziękuję”, mogą częściej liczyć na niewymuszone przysługi innych. Niezwykle ważne jest także wspieranie członków zespołu i udzielanie im pomocy – szczególnie nowym specjalistom w firmie. Sukces w dużej mierze opiera się na odpowiednim podejściu zespołu, dzięki czemu można stworzyć zgraną i zorganizowaną jednostkę.

Zaangażowanie

Programista, który podchodzi do swojej pracy w sposób profesjonalny i sumienny, jest bardzo pożądany na rynku pracy. Bycie zaangażowanym w szukanie najlepszych rozwiązań, w rzetelną realizację powierzonych zadań, a czasem nawet robienie więcej niż trzeba – z pewnością nie umyka uwadze pracodawcy i członkom zespołu. Zaangażowanie to bardzo doceniana cecha w miejscu pracy, a osoby, które się nią wykazują, mogą być pewne swojego rozwoju i samospełnienia.

Źródło: TeamQuest – praca IT