O czym informują nas badania kompatybilności elektromagnetycznej?

Producenci, wprowadzając urządzenia elektryczne i elektroniczne na rynek, zobowiązani są do zweryfikowania ich zgodności z obowiązującymi normami prawnymi, dotyczącymi między innymi kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Weryfikacja założeń projektowych i poprawności działań takich urządzeń możliwa jest w firmie W2, korzystającej z nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Czym są badania EMC?

Badania kompatybilności elektromagnetyczna (EMC – electromagnetic compatibility) pozwalają ocenić czy nowo wyprodukowane urządzenie elektryczne bądź elektroniczne działa poprawnie w określonym środowisku elektromagnetycznym i czy nie będzie miało wpływu na działanie innych urządzeń w tym samym środowisku. Przeprowadzone testy mają też na celu sprawdzenie, czy sprzęt nie emituje zaburzeń pola elektromagnetycznego, co mogłoby prowadzić do zakłóceń poprawnej pracy innych urządzeń.

W W2 przeprowadzane są wstępne badania kompatybilności elektromagnetycznej, podczas których wykonywany jest pomiar pola bliskiego oraz pomiar zaburzeń przewodzonych. Badanie pre compliance opiera się na analizie sygnałów elektrycznych oraz pól elektromagnetycznych generowanych przez badane urządzenie. Wykonywane testy EMC mają wykazać czy testowane urządzenie nie wytwarza zaburzeń o dużej amplitudzie oraz ułatwia dobranie środka zaradczego, który pozwoli przejść proces certyfikacji z pozytywnym wynikiem.

Badania EMC prowadzone w W2 dotyczą trzech różnych pomiarów: pomiaru promieniowania pola bliskiego – wstępne badania EMI – pomiaru zaburzeń przewodzonych oraz badania odporności urządzeń na zmianę parametrów sieci zasilającej.

Czego dotyczy pomiar promieniowania pola bliskiego w badaniach EMC?

Pomiar promieniowania pola bliskiego przy wykorzystaniu skanera EMI pozwala wskazać źródło zakłóceń, a także jego poziom. W W2 do tego badania używa się skanera EMC, który dedykowany jest do testowania płytek PCB, a także małych urządzeń. Na stanowisko pomiaru, poza skanerem, składa się analizator widma oraz aplikacja kontrolno-pomiarowa, która zainstalowana jest na komputerze. Dzięki skanerowi EMI takie badanie trwa stosunkowo krótko – w niektórych w przypadku płytki PCB o wymiarach kartki A4 trwa ok. 15 minut.

O czym informuje nas pomiar zaburzeń przewodzonych?

Pomiar zaburzeń przewodzonych informuje nas o poziomie zaburzeń, które mogą być przesyłane do sieci elektrycznej i wpływać na działanie innych urządzeń zasilanych z tej samej sieci. Do tego celu wykorzystuje się analizator widma, sztuczną sieć oraz aplikację kontrolno-pomiarową. Za rejestrację zaburzeń przewodzonych odpowiada aplikacja, a zarejestrowany wynik prezentowany jest w postaci wykresu.

Co sprawdza badanie odporności urządzeń na zmianę parametrów sieci zasilającej?

W celu przeprowadzenia badań dotyczących zmiany odporności urządzeń na zmianę parametrów sieci zasilającej wykorzystuje się specjalnie do tego przeznaczony zasilacz laboratoryjny, umożliwiający zasymulowanie parametrów zasilania. Dzięki niemu można sprawdzić, co stanie się z badanym urządzeniem w sytuacji, gdy dojdzie do zaniku, zapadu bądź wahań napięcia elektrycznego.

Zobacz, dlaczego warto wykonać badania kompatybilności elektromagnetycznej w W2: http://w2.bydgoszcz.pl/laboratorium-emc/