Uprawnienia SEP, czyli 3 różne grupy kwalifikacji: elektryczne, cieplne/energetyczne i gazowe

Co to są uprawnienia tzw. SEP-owskie? SEP to skrót pochodzący od nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Starając się o stanowisko pracy związane z elektryką  czy energetyką często jednym z kluczowych wymagań jest posiadanie tzw. uprawnień SEP, które dzieli się na trzy grupy:

  • G1 – uprawnienia elektryczne
  • G2 – uprawnienia energetyczne/grzewcze
  • G3 – uprawnienia gazowe.

Każde z uprawnień może zezwalać na pracę na stanowisku eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia SEP muszą posiadać zawodowi elektrycy, ale nie tylko. Na zdobycie uprawnień G1, G2 czy też G3 nierzadko decydują się instalatorzy, monterzy, serwisanci oraz inne osoby, które w sposób legalny, a przede wszystkim odpowiedzialny i bezpieczny wykonują zadania z zakresu eksploatacji lub dozoru urządzeń elektrycznych, grzewczych bądź gazowych.

Electrician mounting wiring for electric sockets on the construction site of a new building indoors

Jak uzyskać uprawnienia SEP?

W branży elektroenergetycznej wciąż obserwuje się braki kadrowe. Szczególnie zimą powadzeniem cieszą się specjaliści posiadający uprawnienia pozwalające na montaż i serwisowanie pieców gazowych. Wiele przedsiębiorstw poszukuje zatem doświadczonych specjalistów z potwierdzonymi kwalifikacjami. eMKa Szkolenia oferuje kursy i egzaminy w zakresie:

  • państwowych uprawnień SEP do 1kV i powyżej, które są niezbędnym wymogiem w procesie rekrutacji na stanowisko elektryka oraz stanowiska pokrewne;
  • uprawnień grzewczych – m.in. dla palaczy CO;
  • uprawnień gazowych.

Kursy SEP organizowane są zarówno online, jak i stacjonarnie. Aby wziąć udział w szkoleniu SEP G1, G2 lub G3 należy mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie minimum podstawowe, a także podstawową wiedzę z danego zakresu. Kursy i szkolenia SEP – uprawnienia1kv.pl – szkolenia SEP odbywają się  również w formie zdalnej, która pozwala na zdobycie potrzebnej wiedzy bez wychodzenia z domu. Niezależnie od formy – stacjonarnej czy zdalnej – każdy kurs kończy się egzaminem ustnym przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, komisja wydaje świadectwo kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat.

Engineer tests power high voltage three phase circuit box with multimeter. Electric service power system. Support electrician in fuse panel.

Kurs SEP G1 – eMKa Szkolenia

Kurs G1 skierowany jest do osób zajmujących się lub planujących pracę na stanowisku eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. W ramach uprawnień G1 można wykonywać prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów czy montażu m.in. urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, urządzeń elektrotermicznych, urządzeń do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, jak również elektrycznej sieć trakcyjnej.

Kurs SEP G2

eMKa Szkolenia organizuje profesjonalne kursy SEP G2, m.in. dla palaczy CO oraz osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych – ich bieżącą obsługą, montażem, konserwacją czy remontem itd. W ramach uprawnień grzewczych można pracować z urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi, takimi jak kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe (o mocy od 50 kW wzwyż), sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW, turbiny parowe oraz wodne o podobnej mocy, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, a także pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy również o mocy powyżej 50 kW.

Kurs SEP G3

Trzecią grupą szkoleń SEP oferowanych przez eMKa Szkolenia są kursy na uprawnienia gazowe. Na szkolenia tego typu decydują się osoby chcące zajmować się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych, a dokładniej ich obsługą, konserwacją, remontem lub montażem. Co umożliwiają uprawnienia G3? Pracę z urządzeniami do produkcji paliw gazowych, generatorami gazu, urządzeniami do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, oczyszczalniami gazu, jak również urządzeniami do magazynowania paliw gazowych. Ponadto legitymujący się uprawnieniami gazowymi może pracować sieciami rozdzielczymi sieciami gazowymi o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, takimi jak gazociągi i punkty redukcyjne czy stacje gazowe.

Szczegółowy terminarz szkoleń wraz z egzaminami, które odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie w wybranych miastach Polski, można znaleźć na stronie internetowej: https://www.uprawnienia1kv.pl/terminarz-i-cennik.htmll. W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z pracownikami biura