Kontrola pracowników i ich komputerów służbowych prostsza niż kiedykolwiek. Pozna ActivREC!

W dzisiejszych czasach coraz więcej managerów oraz leaderów w różnych zespołach stara się, aby przez cały czas spędzany w pracy każdy członek ich zespołu pracował możliwie jak najbardziej efektywnie.

Jednak jak pokazują liczne badania oraz opinie pośród osób zarządzających zespołem w normalnie trybie pracy pracownicy nie zawsze są tak samo aktywni. Z tego też względu powstał system ActivREC, który w skuteczny sposób pomaga kontrolować co pracownik w danym momencie robi. 

W jaki sposób działa ActivREC.com?

System ActivREC stanowi przede wszystkim nowoczesny system, który w łatwy sposób umożliwia przełożonym danego zespołu czy też firmy kontrolę pracy danego zespołu. System działa w oparciu o aplikację, która jest w stanie śledzić wszelkie poczynania pracowników na służbowych komputerach. Do głównych zadań tego systemu należą:

  • monitorowanie czasu jaki pracownik w rzeczywistości spędził na wykonywaniu zleconych obowiązków i zadań;
  • sprawdzanie odwiedzonych stron internetowych w godzinach pracy;
  • sporządzanie dokumentów elektronicznych w postaci raportów (przedstawienie danych liczbowych na temat faktycznego czasu spędzonego na pracy);

Celem takich działań jest badanie produktywności danego pracownika, oraz weryfikacja ile faktycznie czasu poświęcił on na wykonanie sowich obowiązków związanych pracą. System działa równocześnie w siedzibie danej firmy jak i może kontrolować wykonywane obowiązki przez pojedynczego pracownika nawet wtedy, gdy jest on na wyjeździe służbowym. Ma to z kolei na celu zmotywowanie pracownika do bardziej efektywnego wykonywania swoich obowiązków czy też do bezbłędnego i dokładnego zarządzania czasem. 

Dlaczego warto korzystać z systemu ActivREC.com?

System ActivREC jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą mieć jak najlepszą kontrolę i możliwość weryfikacji swoich pracowników przy stanowiskach komputerowych z kilku powodów. Zaliczają się do nich m.in:

  1. Możliwość dokładnego zarządzania czasem i ustalania podziału obowiązków – tego typu system bez problemu jest w stanie dokładnie kontrolować ile i nad jakim projektem dany pracownik spędził czas. Pozwala to na stwierdzenie, czy niezwiązane z wykonywaną sprawy są w stanie go rozproszyć, lub tez zweryfikować czy strony internetowe, na które w danym momencie wchodził były związane z wykonywanymi obowiązkami;
  2. Możliwość weryfikacji produktywności poszczególnego pracownika lub zespołu – powszechnie wiadomo, że nikt nie preferuje wynagradzania swojego współpracownika za złe wykonywanie sowich obowiązków (lub ich brak). Dlatego też dzięki temu systemowi można łatwo zweryfikować, czy dany pracownik spędza cały swój czas wyłącznie na jak najszybsze wykonanie swoich obowiązków czy też dodatkowo poświęca czas na swoje sprawy prywatne. Jest to świetny sposób na motywację swoich pracowników, by wykonywali swoje zadania jak najbardziej należycie i w wyznaczonych terminach;
  3. Możliwość uzyskania raportu na temat każdego pracownika – dzięki wbudowanemu wewnętrznemu systemowi pracodawca lub przełożony w danym zespole ma dokładne dane na temat jakości i czasu, jakie dany pracownik poświęcił na wykonanie swojej pracy. Dzięki temu można uzyskać niepodważalne dane na temat jakości pracy, co jest jedną z najlepszych form feedbacku na temat konkretnego pracownika.

Ze względu na powyższe czynniki można śmiało stwierdzić, iż system ten jest idealnym rozwiązaniem dla szefów oraz menadżerów. Jeszcze do niedawna możliwość dokładnej kontroli pracowników była niemożliwa. Choć ten system jest stosunkowo nowy, zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoją wielofunkcyjność oraz prosta obsługę.