Badanie czujników tensometrycznych

3 kwi 2009 o 20:32

Ze wzrostem naprężenia (ciężaru odważnika) wartość napięcia na wyjściu mostka tensometrycznego rośnie. Zmiany rezystancji tensometru wywołane naprężeniem są bardzo małe. Należało użyć czułego przyrządu aby zarejestrować zmiany napięcia. Pomiary obarczone są pewnym błędem gdyż wykonano je na dolnej granicy czułości użytej aparatury. Możemy przyjąć iż ze wzrostem siły nacisku napięcie na wyjściu mostka zwiększa się liniowo. Najważniejszymi cechami tensometry są: kt –współczynnik czułości tensometru

Pobierz sprawozdanie

REZYSTORY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Półprzewodniki, jako materiały o wartości rezystywności pośredniej między metalami i...

Badanie pętli PLL
Wnioski: Na podstawie pomiarów otrzymano dolny zakres chwytania pętli – 35...

Badanie właściwości liniowych, ciągłych układów dynamicznych.
Badanie właściwości liniowych, ciągłych układów dynamicznych. Pobierz sprawozdanie ...

Bateria
Bateria jest to źródło energii elektrycznej. Najważniejszymi parametrami baterii są...

Modelowanie i analiza układów antenowych systemów radiokomunikacji
Jak widać na powyższym rysunku zarówno część rzeczywista, jaki i...

Kategorie : sprawozdania elektroniczne | wyświetleń [20 468 ]