Badanie czujników tensometrycznych

Ze wzrostem naprężenia (ciężaru odważnika) wartość napięcia na wyjściu mostka tensometrycznego rośnie. Zmiany rezystancji tensometru wywołane naprężeniem są bardzo małe. Należało użyć czułego przyrządu aby zarejestrować zmiany napięcia. Pomiary obarczone są pewnym błędem gdyż wykonano je na dolnej granicy czułości użytej aparatury. Możemy przyjąć iż ze wzrostem siły nacisku napięcie na wyjściu mostka zwiększa się liniowo. Najważniejszymi cechami tensometry są: kt –współczynnik czułości tensometru

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz