Badanie odbiorników telewizji satelitarnej

W ćwiczeniu badano i porównywano właściwości cyfrowych i analogowych systemów odbiorczych telewizji satelitarnej. Poniższy rysunek ukazuje sposób podłączenia badanych urządzeń….
Badania rozpoczęto od podłączenia tunera analogowego. Za pomocą pozycjonera ustawiono antenę na zespół satelitów ASTRA na pozycji 19,2 E. Tuner umożliwiał poprawny odbiór większości kodowanych i nie kodowanych kanałów satelitarnych. Po ustawieniu talerza anteny w optymalnym położeniu obraz na ekranie telewizora był czysty i klarowny, a dźwięk pozbawiony szumów i zakłóceń ….

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz