Szerokopasmowy tor radiowy w.cz.” - Elektronika

Szerokopasmowy tor radiowy w.cz.”

4 kwi 2009 o 12:12

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Szerokopasmowy tor radiowy wielkiej częstotliwości jest podstawą współczesnych kompleksów radiowo telekomunikacyjnych. Podstawowymi elementami wchodzącymi w taki kompleks są:
• wysokostabilny generator kwarcowy, który jest układem generującym jedną ściśle określoną częstotliwość. Jest ona źródłem sygnału dla syntezera,
• syntezera częstotliwości wraz z układem formowania, będącego źródłem dokładnej i stabilnej częstotliwości roboczej

Pobierz sprawozdanie

Modelowanie i analiza układów antenowych systemów radiokomunikacji
Jak widać na powyższym rysunku zarówno część rzeczywista, jaki i...

Badanie pętli PLL
Wnioski: Na podstawie pomiarów otrzymano dolny zakres chwytania pętli – 35...

Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.
Wnioski: Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre...

Elementy RLC w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego
Naszym zadaniem było sprawdzenie słuszności praw Kirchhoffa dla obwodów zasilanych...

Badanie odbiornika radiowego FM
Wnioski: Badania odbiornika potwierdzają dane gwarantowane przez producenta. Selektywność odbiornika można...

Kategorie : sprawozdania elektroniczne | wyświetleń [3 331 ]