Szerokopasmowy tor radiowy w.cz.”

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Szerokopasmowy tor radiowy wielkiej częstotliwości jest podstawą współczesnych kompleksów radiowo telekomunikacyjnych. Podstawowymi elementami wchodzącymi w taki kompleks są:
• wysokostabilny generator kwarcowy, który jest układem generującym jedną ściśle określoną częstotliwość. Jest ona źródłem sygnału dla syntezera,
• syntezera częstotliwości wraz z układem formowania, będącego źródłem dokładnej i stabilnej częstotliwości roboczej

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz