Opracowanie procesu produkcji elektronicznego miernika stężenia gazów.

4 kwi 2009 o 12:13

Współczesne czasy przynoszą nam wiele nowych wynalazków i odkryć ułatwiających nam życie. Powstają przy tym także nowe zagrożenia. Środowisko naturalne narażone jest na zagrożenia spowodowane burzliwym rozwojem technologii i przemysłu. Wymusza to na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu usuwanie przyczyn zanieczyszczeń oraz zmiany w technologii produkcji.

Pobierz sprawozdanie

Badanie czujników tensometrycznych
Ze wzrostem naprężenia (ciężaru odważnika) wartość napięcia na wyjściu...

Testowanie interfejsu szeregowego RS-232
Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i...

Elementy RLC w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego
Naszym zadaniem było sprawdzenie słuszności praw Kirchhoffa dla obwodów zasilanych...

Badanie falowników szeregowych
1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów. Badania przeprowadzano w każdym z...

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego
Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i...

Kategorie : sprawozdania elektroniczne | wyświetleń [3 579 ]