Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gdzie znajdują zastosowanie sterowniki PLC?

sterownik-plcWszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z procesem technologicznym, niezbędne będzie zastosowanie sterowników PLC. Proces technologiczny, składa się z bardzo wielu elementów, wielu składowych i jeszcze większej ilości procesów które należy połączyć. Poszczególne drobne procesy, są zarówno inicjowane jak i kontrolowane oraz odbierane przez sterowniki PLC. Następnie poszczególne sterowniki PLC są połączone ze sobą, bądź do nadrzędnych sterowników, które z kolei dostarczają wszelkie zdobyte informacje do paneli operatorskich.

Sterowniki PLC dzielimy na modułowe i standardowe. jedne i drugie mają zarówno wady jak i zalety, ale nie jest to czas i miejsce by oceniać które są lepsze. Z resztą nie można ich wartościować ze względu na ich specyfikę, po prostu, jedne bardziej spełnią oczekiwania osób które potrzebują dość mobilnego rozwiązania, drugie są bardziej kompatybilne z własnym zestawem. W zależności czego konkretnie potrzebujemy, na te sterowniki powinniśmy się zdecydować.

Przejdźmy jednakże do opisu poszczególnych sterowników. Wszelkie szczegóły znajdziemy na stronie http://induprogress.pl/oferta/55/sterowanie/sterowniki-plc-slim. Najpopularniejszym ze sterowników PLC modułowych są sterowniki serii AH500. Znajdziemy wśród nich wszelkie elementy i typy sterowników jakie będą nam niezbędne w tworzeniu procesu technologicznego – a same moduły będą oczywiście w pełni kompatybilne ze sobą. Jako drugie wyróżniamy sterowniki PLC SLIM. Wśród nich możemy znaleźć takie elementy jak sterowniki z portem Ethernet, sterowniki do standardowych, zaawansowanych i mobilnych aplikacji, także do aplikacji motion, z zabudowanymi wejściami i wyjściami analogowymi, posiadającymi moduły przełączników, moduły ruchu oraz wejść dyskretnych o różnej ilości od 6 do nawet 32 wejść.

Sterowniki PLC są niezwykle istotne w całym procesie technologicznym. Z założenia powinny być one elementami niezawodnymi, gdyż w przypadku uszkodzenia, bądź podawania błędnych danych do realizacji, mogą spowodować uszkodzenie całego systemu a proces technologiczny może zostać albo błędnie wykonywany, albo po prostu prowadzić do całkowitego jego uszkodzenia.