Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Czujniki ultradźwiękowe – pomogą w regulacji nawijania taśmy

Czujniki ultradźwiękowe Głównym problemem w procesie nawijania rolek jest możliwość nierównego nawinięcia taśmy. Wystarczy niewielkie odchylenie, aby rolka po nawinięciu kilkuset czy kilku tysięcy warstw materiału była zupełnie bezużyteczna ze względu na nierówności. Dlatego tak ważne jest zastosowanie urządzeń mających na celu regulację taśmy.

W przypadku maszyn nawijających materiał na rolki wykorzystuje się wiele urządzeń, których zadaniem jest dopilnowanie, by taśma „szła prosto”. Wśród nich można wskazać np. specjalne sterowniki regulujące naciąg taśmy oraz ilość i tempo obrotu wałka nawojowego lub specjalne wałki z czujnikami wskazujące czy taśma biegnie równo czy może pojawiły się jakieś odchyły. Dzięki takim urządzeniom pracownik kontrolujący proces nawijania materiału szybko może skorygować bieg taśmy, co zapobiega zniszczeniu materiału.

 

Poza tradycyjnymi czujnikami elektronicznymi, w ostatnim czasie do użytku weszły także czujniki ultradźwiękowe (można je zobaczyć na stronie http://www.ibd-wt.de/pl/uslugi-i-produkty/regulacja-tasmy.html). Są one montowane w pobliżu rolki. Urządzenia te wysyłają ultradźwięki, które odbijają się od krawędzi taśmy a następnie wracają do czujnika, gdzie są analizowane. Zarejestrowane odchylenia między falami wysyłanymi a odbieranymi pozwalają urządzeniu określić położenie krawędzi taśmy. Duża dokładność tego rodzaju urządzeń sprawia, że pracownik pilnujący maszyny może szybko zareagować i skorygować ułożenie nawijanej taśmy.

Czujniki ultradźwiękowe mają jeszcze jedną zaletę – nie potrzebują światła. Cecha ta sprawia, że doskonale sprawdzają się w zakładach produkujących materiały światłoczułe. Ultradźwiękowe czujniki mogą pracować w dowolnym rodzaju oświetlenia ale również w ciemności, co dodatkowo zwiększa możliwość ich użytkowania.