Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Technologie montażu elektroniki – najważniejsze różnice

Elektronika jest aktualnie potęgą technologii i gdyby nie ona, żadne powszechne czynności nie byłyby tak proste. Sprawdzanie informacji ze świata, systemy bezpieczeństwa i nawigacji w samochodach czy chociażby układy sterowania różnymi sprzętami to tylko niektóre ze wszystkich zasług danej dziedziny.

Aktualnie, chcąc zaistnieć na rynku produkcyjnym chociażby w branży RTV/AGD ważne jest, aby określone produkty posiadały dobrze dopracowane układy scalone, będące sterownikami. Podobnie jest z maszynami produkcyjnymi w przypadku wytwarzania hurtowego. Projektując swój produkt lub zlecając firmie elektronicznej jego wykonanie, konieczne jest określenie jaki rodzaj montażu wybieramy.

Tworzenie płytki drukowanej

Podstawą każdego układu jest oczywiście płytka PCB. To właśnie na niej umieszczane będą wszelakie podzespoły, więc warto najpierw poznać jej budowę, a następnie przejść do technologii montażu. Dana część składa się przede wszystkim z nadrukowanych dróg, przez które mają przechodzić impulsy prądowe. Z tego względu, konieczne jest początkowe ich zaprojektowanie oraz komputerowe sprawdzenie działania.

Gdy już czynności projektowe zostaną zakończone, można zająć się procesem wytwarzania. Początkowo dobierane i szlifowane są arkusze laminatu, będące podstawą płytki. Niezależnie od późniejszej metody montażu podzespołów, zawsze w ich miejscach będą nawiercane otwory.

Kolejnym procesem jest metalizacja dziurek, a następnie stworzenie obrysu ścieżek poprzez naniesienie warstwy światłoczułej. Ostatnimi czynnościami jest cynowanie ścieżek i otworów, co służyć ma możliwości przewodzenia prądu. Do procesów pielęgnacyjnych należy nakładanie warstwy chroniąco wizualnej oraz osadzenie opisów.

Montaż przewlekany

Dana technologia, nazywana też montażem THT polega na zamontowaniu podzespołów elektronicznych poprzez wyrobione w płytce drukowanej dziurki. Jest to czynność prosta, lecz zdecydowanie bardziej czasochłonna. Wystający z danego podzespołu pin przewleka się przez płytkę, a następnie lutuje od spodu. We wcześniejszych latach technologia ta była najpowszechniejsza, ponieważ określone czynności były wykonywane ręcznie przez inżynierów. Aktualnie w większych fabrykach możemy spotkać się z maszynową technologią, polegającą na lutowaniu płytki za pomocą przebiegającej pod nią fali cyny.

Montaż powierzchniowy

Nowszą oraz w stu procentach zautomatyzowaną metodą okazuje się być montaż smd, zwany również powierzchniowym. Jak sama nazwa mówi, nakładanie podzespołów odbywa się bez konieczności lutowania, a w sposób osadzenia części na paście lutowniczej. Każdy element jest bezpośrednio lokowany na wierzchniej warstwie pasty, a następnie cały układ trafia do pieca.

Cały proces odbywa się za pomocą precyzyjnych maszyn, które względem projektu nakładają na płytkę PCB całą szatę podzespołów. Sprawia to, że montaż przebiega bardzo szybko, a w ciągu godziny wykonać można dużą ilość układów. Kluczowe dla tej metody jest precyzyjne montowanie bardzo małych komponentów, a jak wiadomo świat cały czas dąży do pomniejszania układów o coraz lepsze wydajności.