Zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza – zastosowanie i kryteria doboru

Zadaniem zbiornika ciśnieniowego sprężonego powietrza, jest wyeliminowanie lub też zapobieganie chwilowym niedoborom medium jakim jest sprężone powietrze w instalacji. Dobór właściwej objętości zbiornika uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Jednym z głównych jest wydajność sprężarki. W tym odniesieniu, pojemność zbiornika winna wynosić optymalnie połowę wartości wydajności sprężarki w czasie jednej minuty, czyli, zakładając czysto hipotetycznie, że w wypadku sprężarki śrubowej o mocy 7,5kW i wydajności 1100 l/min, pojemność zbiornika zastosowanego w ciągu instalacyjnym, nie powinna być mniejsza niż 500 litrów. Z technicznego punktu widzenia, nie jest błędem zastosowanie zbiornika o większej objętości – przewymiarowanego, jest to uwarunkowane często specyfiką procesu produkcyjnego, a będąc bardziej precyzyjnym koniecznością chwilowego dostarczenia dużej ilości powietrza, ale w stosunkowo dużych odstępach czasowych.

Dodaj komentarz