Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dzień 2022-06-01

Platforma uruchomieniowa Curiosity Nano od Microchip

W ostatnich latach rosnącą popularnością cieszą się zintegrowane platformy wyposażone w mikrokontrolery (najlepiej znaną marką jest tu najprawdopodobniej Arduino). Dzięki powszechnej dostępności oraz szerokiemu wsparciu ze strony producentów i społeczności użytkowników, stanowią łatwe do opanowania, wszechstronne narzędzi rozwojowe. Jednak w…