Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Instalacje elektryczne usługi elektryczne

Projektowanie:

– instalacji elektrycznych wewnętrznych,
– sieci kablowych,
– przyłączy,
– oświetlenia zewnętrznego, dróg, placów, parkingów i ulic,
– oświetlenia ogólnego pomieszczeń,
– oświetlenia awaryjnego,
– oświetlenia obiektów sportowych,
– iluminacji obiektów architektonicznych,
– instalacji sieci strukturalnych (telefoniczna i komputerowa),
– instalacji przeciwpożarowych
– kontroli dostępu,
– monitoringu,
– dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
– instalacji ochrony odgromowej (LEPM),
– instalacji ochrony przepięciowej,
– instalacji uziemień

Wykonawstwo instalacji elektrycznych i strukturalnych.

Pomiary:

– instalacji elektrycznej (okresowe zgodnie z Prawem Budowlanym,
oraz instalacji nowo oddawanych do użytkowania),
– instalacji ochrony odgromowej i uziemień.

Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej.

Doradztwo w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dla budynków:

– oddawanych do użytkowania,
– istniejących, lokali podlegających zbyciu, sprzedaży lub pod najem,
– których charakterystyka energetyczna uległa zmianie
w wyniku przebudowy lub modernizacji.

Uprawnienia:

– Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

– Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji z pomiarami.

– Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

kontakt na stronie instalacje elektryczne

Piotr Piersa

Dodaj komentarz