Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

TERMOMETR DIODOWY 12 x LED

Termometr elektroniczny z odczytem temperatury na 12 diodach LED, został zbudowany na trzech wzmacniaczach operacyjnych, pracujących jako przetworniki a/c. Termometr umożliwia odczyt temperatury co 1°C od 17°C – 28°C.Czujnikiem temperatury jest termistor NTC.
Napięcie zasilania 12VDC; np zasilacz wtyczkowy 12VDC/4VA.z naszej oferty
Wymiary płytki 90 x 42mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz