Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sonda magnetyczna

f1ir8b9e96erxts7zomediumJeśli masz do czynienia z magnesami i chcesz dowiedzieć się biegunowości lub nawet „widzieć” pole magnetyczne wokół niego, należy zbudować naprawdę prosty magnetyczną sondę. Jest wykonana z NE555 Minutnik skonfigurowany jako VCO, piezzo brzęczyk, czujnika hala i kilka elementów biernych.

NE555 tworzy stały charakterystyczny dźwięk podczas czujnik hala nie wyczuwa jakiegokolwiek pola magnetycznego. Jak tylko wykryje pole magnetyczne, to spowoduje zmianę napięcia na jego wyjściu który będzie ostatecznie w wyniku zmian dźwięku na brzęczyk.

źródło: www.instructables.com

Dodaj komentarz