Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag zasilacz warsztatowy

UNIWER. WARSZT. ZASILACZ STAB. 1,3 ÷ 17V 3A

Zasilacz ten dostarcza regulowanego napięcia stabilizowanego od 1,3 do 17V przy wydajności prądowej do 3A i pełnym zabezpieczeniu nadprądowym. Gotowe urządzenie stanowi użyteczne narzędzie warsztatowe o prostej, intuicyjnej obsłudze zapewnianej przez dwa potencjometry ustawiające niezależnie napięcie i prąd. Konstrukcja zasilacza…

ZASILACZ WARSZTATOWY 5V;12V 1A;

Uniwersalny zasilacz warsztatowy dostarcza dwóch, niezależnych od siebie, najczęściej wykorzystywanych napięć stabilizowanych 5V-1A; 12V-1A oraz napięcia regulowanego w przedziale 1,2V … 24V przy wydajności prądowej 3A. Konstrukcja zasilacza jest prosta i zwarta dzięki zastosowaniu stabilizatorów scalonych: 7805 i 7812 dla…