Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów.

7 lis 2010 o 16:43

Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów.

Połączenie szeregowe Jak wygląda połączenie szeregowe dwóch lub większej ilości elementów elektrycznych bądź elektronicznych. Przykład będzie przedstawiony na rezystorach. Przykład połączenia rezystorów szeregowo, biegunowość zaznaczona dla ułatwienia zrozumienia podłączenia do zasilania (rezystory nie maja biegunowości i można je podłączać jak się chce). Obliczanie rezystancji zastępczej rezystorów połączonych szeregowo odbywa się w następujący sposób. Sumujemy wszystkie […]

Czytaj dalej >>