Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Połączenie szeregowe i równoległe rezystorów.

Połączenie szeregowe

 

Jak wygląda połączenie szeregowe dwóch lub większej ilości elementów elektrycznych bądź elektronicznych. Przykład będzie przedstawiony na rezystorach.

Przykład połączenia rezystorów szeregowo, biegunowość zaznaczona dla ułatwienia zrozumienia podłączenia do zasilania (rezystory nie maja biegunowości i można je podłączać jak się chce).

Obliczanie rezystancji zastępczej rezystorów połączonych szeregowo odbywa się w następujący sposób. Sumujemy wszystkie rezystory czyli R1+R2+R3+R4+Rn = Rz

Rz – oznaczamy rezystancję zastępczą.

Połączenie równoległe

 

Przykład połączenia rezystorów równolegle, tak samo jak w przykładzie wyżej oznaczyłem biegunowość umownie aby było wszystko łatwe i przejrzyste.

Obliczenie rezystancji zastępczej rezystorów połączonych równolegle nie jest już takie proste jak w przypadku połączenia szeregowego.

Aby obliczyć rezystancję dwóch rezystorów połączonych równolegle nie zastosujemy wzoru tylko wzór taki łącząc dwa takie same rezystory równolegle ich rezystancja zastępcza zawsze będzie dzielona przez dwa na przykład dwa rezystory  R1 i R2 = 10 Ohm  da nam wynik 5 Ohm. Podstawmy to do wzoru

Na koniec ciekawostka obliczanie pojemności kondensatorów połączonych równolegle jest zupełnie odwrotne niż obliczanie rezystancji rezystorów.

2 komentarze

Dodaj komentarz