Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kategoria sprawozdania elektroniczne

Testowanie interfejsu szeregowego RS-232

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z oscyloskopu. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Założenia: • wybór podstawy czasu • powiększenie wykresu • wybór portu COM • wybór prędkości transmisji…

Badanie falowników szeregowych

1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów. Badania przeprowadzano w każdym z obwodów dla następujących parametrów obciążenia: R=22 , C=1.5F. Maksymalna częstotliwość pracy falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów wynosiła 680 Hz. Poniższe rysunki przedstawiają zarejestrowane przebiegi w kluczowych punktach obwodu.…

Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem temperatury na elementy półprzewodnikowe oraz sposobami chłodzenia i materiałami wykorzystywanymi do chłodzenia elementów. Podczas ćwiczenia należy dokonać pomiaru rezystancji cieplnej złącze-otoczenie Rthj-a dla różnych układów chłodzenia (radiatorów i przekładek). Badanym elementem będzie tranzystor…

Pomiary impedancji w zakresie niskich częstotliwości.

Wnioski: Pierwszym z badanych rezystorów był rezystor warstwowy. Wykazuje on dobre właściwości pracy w dużych częstotliwościach. Uzyskane rozbieżności pomiarów rezystancji i kąta fazowego są na poziomie błędów miernika. Brak istotnej zależności parametrów w badanym zakresie częstotliwości sugeruje iż indukcyjność szeregowa…

Badanie pętli PLL

Wnioski: Na podstawie pomiarów otrzymano dolny zakres chwytania pętli – 35 kHz. Górnego zakresu nie dało się określić. Pasmo chwytania pętli można zwiększyć poszerzając pasmo przenoszenia filtru pętlowego. Prowadzi to jednak do zmniejszenia odporności układu na zakłócenia. Po złożeniu charakterystyk…