Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Badanie pętli PLL

Wnioski:

Na podstawie pomiarów otrzymano dolny zakres chwytania pętli – 35 kHz. Górnego zakresu nie dało się określić. Pasmo chwytania pętli można zwiększyć poszerzając pasmo przenoszenia filtru pętlowego. Prowadzi to jednak do zmniejszenia odporności układu na zakłócenia. Po złożeniu charakterystyk otrzymano zakres trzymania pętli. Wynosił on od 5 kHz do 150 kHz. Nachylenie charakterystyki kVCO=0.022 V/kHz – jest to współczynnik przekształcania napięcie – częstotliwość generatora. W badanej pętli nie można było sprawdzić możliwości synchronizacji na częstotliwości harmonicznej. Częstotliwość drgań swobodnych VCO wynosiła około 36 kHz.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz