Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Modelowanie i analiza układów antenowych systemów radiokomunikacji

Jak widać na powyższym rysunku zarówno część rzeczywista, jaki i urojona impedancji wejściowej zmieniają się wraz z częstotliwością. Zwłaszcza przy dużych zmianach impedancji jest to poważny problem, ponieważ utrudnia to dopasowanie anteny do wzmacniacza i filtrów. Dobre dopasowanie występuje tylko w pewnych zakresach częstotliwości. Zmiany impedancji odwzorowuje przebieg prądu wejściowego zamieszczony na poniższym rysunku.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz