Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Modelowanie i analiza wzmacniaczy szerokopasmowego i selektywnego

Na zmianę pasma największy wpływ (oprócz C1 i C3) ma kondensator C2. Poniższy rysunek przedstawia charakterystykę po zmianie kondensatora z 100 nF na 10uF. Widoczne jest znaczne poszerzenie dolnego pasma.
Górna częstotliwość przenoszenia wzmacniacza zależy determinowana jest parametrami tranzystora. Zależy ona także od wzmocnienia układu. Czym niższe wzmocnienie, tym szersze pasmo. Wynika to z charakterystyki częstotliwościowej tranzystora (daje się wyznaczyć z pola wzmocnienia tranzystora).

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz