Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Opracowanie procesu produkcji elektronicznego miernika stężenia gazów.

Współczesne czasy przynoszą nam wiele nowych wynalazków i odkryć ułatwiających nam życie. Powstają przy tym także nowe zagrożenia. Środowisko naturalne narażone jest na zagrożenia spowodowane burzliwym rozwojem technologii i przemysłu. Wymusza to na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu usuwanie przyczyn zanieczyszczeń oraz zmiany w technologii produkcji.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz