Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wykorzystanie grafiki komputerowej do prezentacji danych pomiarowych

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu rysującego wykres dla danych z pliku tekstowego kolumnowego. Program Wykres będzie później wykorzystany do wizualizacji danych pomiarowych rejestrowanych w kolejnych ćwiczeniach. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek. Na końcu sprawozdania załączono wydruk z drukarki laserowej.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz