Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Badanie trójfazowego prostownika trójpulsowego z odbiornikiem RLE

1. Badanie prostownika z odbiornikiem rezystancyjnym.

Badania przeprowadzano z różnymi wartościami obciążenia. Nie przeprowadzano rejestrowania przebiegów, gdyż badania tego rodzaju prostownika były robione wcześniej.

2. Zarejestrowano przebiegi napięcia i prądu wejściowego i wyjściowego przy pracy prostownikowej i falownikowej przekształtnika. Wyniki pomiarów przedstawiono poniżej.

a) napięcie i prąd wejściowy (po lewej) oraz napięcie i prąd wyjściowy (ciągły) (po prawej) dla pracy prostownikowej:

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz