Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Elementy RLC w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego

Naszym zadaniem było sprawdzenie słuszności praw Kirchhoffa dla obwodów zasilanych napięciem sinusoidalnie zmiennym, zawierających elementy indukcyjne, rezystancyjne i pojemnościowe. W tym celu posłużyliśmy się następującym układem pomiarowym:
Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz