Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Testowanie interfejsu szeregowego RS-232

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z oscyloskopu. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Założenia:
• wybór podstawy czasu
• powiększenie wykresu
• wybór portu COM
• wybór prędkości transmisji
• możliwość zapisu danych do pliku
Przyciski winny być dublowane klawiaturą. Do programu powinien istnieć help.
Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek:

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz