Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Badanie odbiornika radiowego FM

Wnioski:

Badania odbiornika potwierdzają dane gwarantowane przez producenta. Selektywność odbiornika można określić jako dobrą. Selektywność jest miarą jakości obwodów wejściowych i filtru p.cz. Czym lepsza selektywność tym lepsze jest tłumienie sygnałów lustrzanych i zakłóceń pochodzących od sąsiednich stacji. Z kolei zbyt duża selektywność zawęża pasmo przenoszenia odbiornika i utrudnia strojenie. Tłumienie modulacji AM w badanym odbiorniku jest także dobre. Ogranicznik szumów w odbiorniku działał prawidłowo. Dopiero przy bardzo silnym zaszumieniu stacji sygnał był wyciszany.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz