Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego

Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i akwizycję danych pochodzących z karty pomiarowej. Program został napisany przy użyciu standardowych procedur pochodzących z instrukcji, jak też podanych przez prowadzącego. Program wykorzystuje graficzne elementy sterujące, oraz spełnia założenia minimalne. Napięcie karty można zadać z zadajnika. Funkcje muszki dublowane są poprzez klawisze. Wygląd programu przedstawia poniższy rysunek.

[download id=”32″ display=”both”]

Dodaj komentarz