Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Badanie falowników szeregowych

1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów.

Badania przeprowadzano w każdym z obwodów dla następujących parametrów obciążenia: R=22 , C=1.5F.
Maksymalna częstotliwość pracy falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów wynosiła 680 Hz.

Poniższe rysunki przedstawiają zarejestrowane przebiegi w kluczowych punktach obwodu.

a) napięcie na odbiorniku i kondensatorze dla f=340 Hz (po lewej) f=680 Hz (po prawej)

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz