Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

LTS 6 – Strojenie regulatora PID na podstawie eksperymentu na obiekcie

Ćwiczenie polegało na: – bliższym zapoznaniu się z techniką programowania m- funkcji w Matlabie.. – opanowaniu techniki dostrajania nastaw regulatora PID podczas bezpośredniego eksperymentu symulującego ?pracę na obiekcie? i przy pomocy wspomagającej procedury optymalizacyjnej. – zbadaniu, jak zmieniają się właściwości układu regulacji w zależności od użytego wskaźnika całkowego do optymalizacji.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz