Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Badanie półprzewodnikowych czujników ciśnienia

Czujniki tego typu stosuje się w medycynie. Wykonane były w technologii membran półprzewodnikowych. Najmniejszy z czujników miał rozmiary rzędy pojedynczych milimetrów co umożliwia nieinwazyjne pomiary wewnątrz organizmu. W ćwiczeniu użyto obu czujników do pomiaru ciśnienia słupa wody o różnych temperaturach. Podana wysokość h mierzona jest od dna naczynia.

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz