Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dns_probe_finished_nxdomain: jak naprawić ten błąd?

Co to jest dns_probe_finished_nxdomain?

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN to błąd, który często pojawia się podczas przeglądania internetu.

Informuje on użytkownika, że serwer DNS nie może znaleźć adresu IP dla danej domeny, co skutkuje niemożnością załadowania strony internetowej.

Może to być frustrujące doświadczenie, zwłaszcza gdy jesteśmy w pośpiechu lub potrzebujemy dostępu do konkretnej witryny. Jednak istnieje kilka sposobów, aby rozwiązać ten problem i ponownie uzyskać dostęp do internetu.

Sprawdź połączenie internetowe

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu błędu DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN jest upewnienie się, że Twoje połączenie internetowe działa poprawnie. Sprawdź, czy jesteś podłączony do sieci Wi-Fi lub czy Twój kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony.

Jeśli używasz Wi-Fi, spróbuj zresetować router lub sprzęt dostawcy usług internetowych. Czasami problem może być spowodowany zakłóceniami w sieci lub problemami z routerem.

Wyczyść pamięć podręczną dns

Kolejnym krokiem jest wyczyszczenie pamięci podręcznej DNS Twojego komputera. W systemach Windows możesz to zrobić, otwierając wiersz polecenia jako administrator i wpisując komendę ipconfig /flushdns. W systemach macOS możesz użyć polecenia sudo killall -HUP mDNSResponder w terminalu.

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej DNS spróbuj odświeżyć stronę, która wcześniej wyświetlała błąd DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN.

Zmień serwery dns

Czasami problem może wynikać z problemów z serwerami DNS dostarczanymi przez Twojego dostawcę usług internetowych. W takim przypadku warto rozważyć zmianę serwerów DNS na te oferowane przez publiczne usługi, takie jak Google DNS (8.8.8.8 i 8.8.4.4) lub Cloudflare DNS (1.1.1.1).

Możesz zmienić serwery DNS w ustawieniach sieci na swoim urządzeniu lub bezpośrednio w ustawieniach routera.

Wyłącz oprogramowanie antywirusowe lub zapory ogniskowej

Czasami oprogramowanie antywirusowe lub zapory ogniskowej może blokować dostęp do określonych stron internetowych, co może prowadzić do błędu DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Spróbuj wyłączyć tymczasowo oprogramowanie antywirusowe lub zapory ogniskowej i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Jeśli po wyłączeniu oprogramowania problem zniknie, może to oznaczać, że konieczne jest dostosowanie ustawień programu antywirusowego lub zapory ogniskowej, aby umożliwić dostęp do tej konkretnej domeny.

Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych

Jeśli żaden z powyższych rozwiązań nie pomaga i nadal napotykasz błąd DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN, warto skontaktować się z dostawcą usług internetowych. Może to być problem po ich stronie, który wymaga interwencji technicznej.

Informując dostawcę usług internetowych o problemie, możesz również pomóc im zidentyfikować i naprawić ewentualne problemy z siecią.

Błąd DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN może być frustrujący, ale zazwyczaj jest możliwe jego rozwiązanie przy użyciu prostych kroków diagnostycznych i naprawczych. Pamiętaj, że podczas rozwiązywania problemu zawsze warto zachować cierpliwość i systematycznie przetestować różne rozwiązania, aby odzyskać normalny dostęp do internetu.

Korzystając z powyższych wskazówek, będziesz mógł szybko i skutecznie naprawić błąd DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN i cieszyć się płynnym przeglądaniem stron internetowych.