Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Bootmgr is compressed windows 7: jak naprawić ten błąd?

Co to jest bootmgr i dlaczego jest ważny?

Bootmgr, czyli Boot Manager, to kluczowy plik systemowy w systemie operacyjnym Windows.

Jest odpowiedzialny za uruchamianie systemu z partycji startowej. Gdy komputer jest włączany, BIOS lub UEFI znajduje i ładuje bootmgr, który następnie uruchamia proces ładowania systemu operacyjnego z dysku twardego.

Bez bootmgr nie można uruchomić systemu Windows, dlatego jego integralność jest kluczowa dla prawidłowego działania komputera.

Co oznacza komunikat „bootmgr is compressed”?

Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Bootmgr Is Compressed”, oznacza to, że plik bootmgr został skompresowany na dysku twardym. Kompresja pliku systemowego, takiego jak bootmgr, jest niezalecaną praktyką, ponieważ może prowadzić do problemów z uruchomieniem systemu.

Windows próbuje odczytać bootmgr podczas startu, ale nie może tego zrobić, ponieważ plik jest skompresowany. W rezultacie system nie może się uruchomić, co skutkuje pojawieniem się komunikatu o błędzie.

Jak naprawić błąd „bootmgr is compressed”?

Naprawa błędu „Bootmgr Is Compressed” może być stosunkowo prosta, o ile dysponujemy odpowiednimi narzędziami. Oto kilka metod, które można wypróbować:

Wykorzystaj opcję naprawy systemu windows

Wiele wersji systemu Windows oferuje narzędzie do naprawy systemu podczas uruchamiania. Możesz spróbować skorzystać z tej opcji, aby automatycznie naprawić skompresowany plik bootmgr.

Aby to zrobić, uruchom komputer z płyty instalacyjnej systemu Windows, wybierz opcję naprawy systemu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Wykorzystaj narzędzie wiersza poleceń

Możesz również spróbować naprawić błąd za pomocą wiersza poleceń. Uruchom komputer z płyty instalacyjnej systemu Windows, a następnie wybierz opcję „Wiersz poleceń” z menu naprawy systemu.

W wierszu poleceń wpisz polecenie „compact /u /a /f:” (bez cudzysłowów) i naciśnij Enter. To polecenie odwoła kompresję wszystkich plików na dysku, w tym bootmgr.

Skorzystaj z kopii zapasowej

Jeśli dysponujesz aktualną kopią zapasową systemu Windows, możesz przywrócić bootmgr z kopii zapasowej. Uruchom komputer z nośnika zawierającego kopię zapasową i postępuj zgodnie z instrukcjami przywracania systemu z kopii zapasowej.

Pamiętaj, że przywracanie z kopii zapasowej spowoduje utratę danych, które zostały utworzone po utworzeniu kopii zapasowej, więc wykonaj tę czynność ostrożnie.

Jak zapobiegać problemom z bootmgr w przyszłości?

Aby uniknąć problemów z plikiem bootmgr w przyszłości, zaleca się przestrzeganie kilku zasad:

Nie kompresuj plików systemowych, takich jak bootmgr, na dysku twardym.

Regularnie twórz kopie zapasowe systemu, aby w razie potrzeby można było przywrócić pliki systemowe.

Unikaj nieuprawnionych modyfikacji systemu, które mogą naruszyć integralność plików systemowych.

Wniosek:

Błąd „Bootmgr Is Compressed” może być frustrujący, ale zazwyczaj można go naprawić, stosując odpowiednie narzędzia i procedury. Ważne jest, aby unikać kompresowania plików systemowych i regularnie tworzyć kopie zapasowe systemu, aby zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości.

Pamiętaj również, że jeśli nie jesteś pewien, jak naprawić ten błąd samodzielnie, zawsze możesz skonsultować się z profesjonalnym specjalistą od naprawy komputerów.