Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Rodzaje sterowań maszynami CNC

Układy sterowania numerycznego, wykształcone w ostatnich latach mają kilka właściwości – są przede wszystkim niewielkich rozmiarów i mają zdecydowanie szybsze działania, a także łatwiejsze w użytkowaniu dla człowieka.

Aktualnie, gdy ktoś wypowiada się o sterowaniu numerycznym obrabiarek (NC) to oznacza to komputerowe sterowanie (CNC). Wyróżniamy sterowanie: punktowe, odcinkowe i kształtowe. Pokrótce zostanie omówione każde z nich. Podzespoły do sterowania maszynami CNC znajdą Państwo pod adresem: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/11-sterowanie-maszyn-cnc

ster7


Sterowanie punktowe


Głównym zadaniem tego sterowania jest pozycjonowanie narzędzie w wyznaczonym punkcie względem obrabianego przedmiotu. Bez znaczenia jest tor po którym się porusza przyrząd, ani jego prędkość. Najważniejsze to skrócenie czasu trwania takiego procesu, dlatego ruch powinien odbywać się po linii prostej i najlepiej z jak największą prędkością. Narzędzie „najeżdża” na punkt za każdym razem z tej samej stronnym dzięki czemu można uzyskać idealne położenie. Ostatni odcinek jest przy zwolnionym posuwie. Cały układ jest bardzo prosty, a jego zastosowanie spotkamy w wiertarkach czy wytaczarkach maszyn, gdzie istotne jest idealne pozycjonowanie narzędzia nad osią otworu.

ster4


Sterowanie odcinkowe


Tu przemieszczanie narzędzia ma odpowiednią prędkość i właściwy tor. Odcinki toru sprzętu powinny być równoległe odo osi układu współrzędnych. Takie sterowanie jest wykorzystywane przy planowaniu i toczeniu wzdłużnym w obróbce wałków wielostopniowych, a także np. frezowaniu płasko-równoległym.


Sterowanie kształtowe


To sterowanie z kolei obejmuje wszystkie obróbki, gdzie droga narzędzia względem obrabianego przedmiotu przechodzi przez założone wcześniej punkty toru. Na drogę składają się prostoliniowe i krzywoliniowe odcinki. Obróbka ma także wcześniej zaprogramowaną prędkość, a współdziałają tu ze sobą dwa lub więcej silniki napędów ruchów posuwowych. Dzięki temu można otrzymać dowolny kształt. Obróbka kształtowa ma dwa typy: zarysów prostych i złożonych.

worker operating CNC machine center


Maszyny CNC mają również mieszane układy sterowania, a dzięki ich łączeniu można zastosować maszynę w różnym przemyśle i przy kształtowaniu dowolnych profili.

Artykuł powstał dzięki firmie Akcesoria CNC, która zajmuje się sprzedażą profesjonalnych silników elektrycznych: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/38-silniki-elektryczne

logoakcesoriacnc