Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dlaczego warto oddać zużyty sprzęt elektroniczny?

board-453758_640Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne zawierają duże ilości szkodliwych substancji. Nie powinny one trafiać na wysypisko śmieci, na którym będą leżeć przez dziesiątki lat i zatruwać nasze środowisko.

Substancje, które może zawierać sprzęt elektroniczny

W urządzeniach elektronicznych mogą znajdować się:
brom. Pierwiastek ten stosowany jest przy produkcji komputerów. Kiedy dostanie się do organizmu człowieka lub jakiegoś zwierzęcia może powodować choroby neurologiczne lub układu rozrodczego;
azbest. Ma dobre właściwości izolacyjne. Stosuje się go nie tylko w urządzeniach elektronicznych, ale także elektrycznych. Może powodować wiele groźnych chorób w tym między innymi raka płuc;
nikiel. Używany jest do produkcji baterii, które zasilają urządzenia elektryczne. Jego duże stężenie w organizmie upośledza funkcje wątroby, może spowodować zmiany w szpiku kostnym, prowadzić do przyspieszenia zmian nowotworowych i uszkadzać błony śluzowe;
freon – jest bardzo szkodliwy dla chroniącej nas przed promieniowaniem UV warstwy ozonowej. Na szczęście jego stosowanie w urządzeniach elektrycznych jest zabronione. Ale na pewno są jeszcze osoby, które mają lodówki wyprodukowane przed rokiem 1998, w których znajduje się freon.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Elektroodpadów nie możemy wyrzucać do śmietnika. Sprzęty drobne takie jak suszarka do włosów czy telefon musimy zawieźć sami do punktu, w którym odbierane są elektrośmieci. Obowiązek utworzenia takiego punktu spoczywa na każdej gminie. TW punktach tych możemy bezpłatnie pozostawić dowolną ilość elektrośmieci. Mogą to być nie tylko telefony i suszarki, ale także stare akumulatory, rozładowane baterie, tonery. Stary telewizor, lodówkę lub pralkę może zabrać z naszego domu specjalistyczna firma, która specjalizuje się w utylizacji takiego sprzętu. Wiele tych firm odbiera zużyte stare pralki, telewizory czy lodówki nieodpłatnie. Stary sprzęt można zostawić także w sklepie, ale pod warunkiem, że oddając stary kupujemy nowy. Urządzenie, które chcemy zostawić musimy być tego samego typu co nowe. Starą lodówkę możemy więc oddać za nową. Inna możliwość pozbycia się zepsutego telewizora czy lodówki, których nie opłaca się naprawiać, to pozostawienie ich w punkcie napraw. Sprzęt elektroniczny i elektryczny można odnieść także do autoryzowanego punktu skupu złomu. Czy dany punkt rzeczywiście ma prawo odbierać elektroodpady każdy z nas może sprawdzić prowadzonym przez GIOŚ rejestrze. Rejestr ten znajdziemy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Elektroodpady są szkodliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Nie możemy wyrzucać je do pojemnika na śmieci skąd trafią na wysypisko i będą leżeć dziesiątki, a nawet setki lat. Zużyte elktrośmieci możemy oddać do selektywnego punku zbierania odpadów komunalnych. Taki jeden punkt powinien znajdować się na terenie każdej gminy w Polsce. Takie punkty zorganizował także Wrocław. Wszystkie elektroodpady zabierane są od mieszkańców miasta bezpłatnie. To najlpeszy sposób na ich pozbycie się.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę ekokompan.pl, która specjalizuje się w utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego.