Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Systemy zliczające – niezbędne w handlu i innych placówkach w czasie obostrzeń epidemicznych

W czasie obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa do wielu placówek może wejść ograniczona liczba osób. Jak poradzić sobie z liczeniem, kiedy np. w galerii handlowej czynnych jest kilka wejść? Rozwiązaniem problemu są systemy zliczające, które zdają egzamin w placówkach handlowych oraz innych miejscach, gdzie dochodzi do większych zbiorowisk ludzkich.

Systemy zliczające – dlaczego mogą okazać się niezbędne?

Obecnie, w związku z obostrzeniami epidemicznymi i rygorem sanitarnym, do wielu placówek może wejść ograniczona liczba osób – może być ona zależna od powierzchni czy liczby miejsc siedzących, w zależności od typu oraz przeznaczenia placówki. Systemy zliczające umożliwiają normalne funkcjonowanie placówki w nowej rzeczywistości, a także podnoszą bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym czy wreszcie niwelują ryzyko kar za przekroczenie limitu osób w danym miejscu.

Jak działają systemy zliczające?

Kamery zliczające posiadają przetworniki działające na oprogramowaniu opartym na algorytmach, które umożliwiają dokładne liczenie osób przekraczających wejście do obiektu. Każdy wchodzący przecina wirtualną linię wyznaczoną przez urządzenie, przez co zostaje uwzględniony w obecnej liczbie odwiedzających. Aby system działał poprawnie, musi zostać zainstalowany centralnie przed miejscem, przez które przechodzą osoby wchodząc do obiektu. Mogą być to:

  • klatka schodowa,
  • wejście do obiektu,
  • korytarz.

Kamery zliczające doskonale radzą sobie z liczeniem odwiedzających, nawet w sytuacji, gdy przez wirtualną linię jednocześnie przechodzi więcej niż jedna osoba.

Jak kontrolować liczbę osób?

Systemy zliczające mogą wyświetlać bieżącą liczbę odwiedzających bezpośrednio na monitorze kamery. Istnieje również możliwość nagrywania strumienia obrazu czy generowania raportów dotyczących liczby osób, które w danym okresie weszły do obiektu. Kamery zliczające posiadają możliwość wszczęcia alarmu lub innego poinformowania obsługi o osiągnięciu lub przekroczeniu dopuszczalnej liczby odwiedzających.

Dokładność pomiarów

Systemy zliczające rozpoznają ludzką postać, dzięki czemu wyeliminowana jest możliwość błędu pomiaru spowodowana przekroczeniem przez wirtualną linię innego obiektu. Mogą być nimi na przykład palety z dostawami czy wózki obsługi sprzątającej. Kamery potrafią również ocenić wysokość przekrającego linię obiektu, dzięki czemu możliwe jest na przykład wyłączenia z liczenia dzieci w miejscach, w których ich liczebność nie jest objęta limitami.

Gdzie używać kamer zliczających?

Miejsca, w których znajdą swoje zastosowanie, to m.in.:

  • galerie handlowe lub sklepy wielkopowierzchniowe,
  • środki transportu publicznego,
  • miejsca imprez masowych.

Systemy zliczania już od jakiegoś czasu używane były w celu prowadzenia statystyk, np. w obiektach handlowych. Obecnie okazują się niezbędne również w celu zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach epidemicznych.