Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Certyfikowane kursy elektroniki dla specjalistów – oferta PB Training

Certyfikowane szkolenia i kursy elektroniki pozwalające zdobyć specjalistom zatrudnionym w branży elektronicznej aktualną wiedzę na temat najnowszych standardów i metod pracy to przede wszystkim certyfikaty IPC. Są one honorowane na całym świecie i potwierdzają kompetencje posiadacza w zakresie danej normy, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i w wymiarze praktycznym. Z tego względu inwestycja w szkolenia IPC zatrudnianych pracowników stanowi dla producentów elektroniki jeden z najlepszych sposobów na usprawnienie przebiegu procesów produkcji i kontroli jakości w oparciu o standardy stosowane przez największe podmioty z branży.

Kto powinien skorzystać ze szkolenia IPC?

Szkolenia IPC pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności pracownikom na każdym poziomie doświadczenia zawodowego – z udziału w certyfikowanym szkoleniu na Specjalistę IPC wymierne korzyści uzyska każdy uczestnik, niezależnie od swojego stażu pracy czy zajmowanego stanowiska.

Szkolenia IPC – oferta PB Training

Oferta PB Training w zakresie szkolenia IPC obejmuje najnowsze rewizje standardów wykorzystywanych przez producentów elektroniki na całym świecie, czyli:

  • IPC A-600 – dopuszczalność płyt drukowanych
  • IPC A-610 – dopuszczalność zespołów elektronicznych
  • IPC/WHMA-A-620 – wymagania i akceptacja dla kabli oraz wiązek przewodów
  • IPC 7711/7721 – poprawki, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych
  • IPC J-STD-001 – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych
  • IPC J-STD-001 SPACE – wymagania dla lutowanych zespołów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem sprzętu elektronicznego do zastosowań kosmicznych

Autorskie szkolenia PB Training

Szkolenia dostępne w PB Training to nie tylko możliwość uzyskania honorowanego międzynarodowo certyfikatu IPC w zakresie wybranej normy. Oferta PB Training to również autorskie kursy elektroniki dla specjalistów przygotowujących się do pełnienia roli koordynatora ESD. Program szkoleniowy dostępny w PB Training został opracowany przez ekspertów PB Technik w oparciu o normy PN-EN 61340-5-1, PN-EN 61340-5-2 i ANSI/ESD S.20.20-2007.

Certyfikat IPC od Autoryzowanego Partnera IPC w Polsce

Szkolenia dostępne pod szyldem PB Training są organizowane przez Autoryzowanego Partnera IPC w Polsce, czyli firmę PB Technik. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin, posiadających wieloletnie praktyczne doświadczenie w branży oraz doskonałe przygotowanie dydaktyczne i merytoryczne.

Szkolenia IPC odbywają się w Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC, należącym do PB Technik. To najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, przystosowany do prowadzenia szkoleń dla grup liczących do 15 osób – także w warunkach restrykcji epidemiologicznych.

Pełna oferta szkoleniowa PB Training, obejmująca certyfikowane szkolenia IPC oraz autorskie kursy elektroniki dla koordynatorów ESD, jest dostępna pod adresem https://pbtraining.com.pl/