Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Oznaczenia przewodów elektrycznych – jak je odróżniamy?

Przewody elektryczne to niezbędny element każdej instalacji elektrycznej. Odpowiadają za bezpieczne i sprawne przesyłanie prądu do odbiorników. Aby instalacja działała prawidłowo i bezpiecznie, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich przewodów oraz ich właściwe podłączenie. W tym celu wymagana jest znajomość oznaczeń przewodów elektrycznych. Dzięki nim możemy łatwo zidentyfikować przeznaczenie danego przewodu i uniknąć pomyłek podczas montażu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak odróżniać poszczególne rodzaje przewodów na podstawie ich kolorów i opisów.

Kolory izolacji przewodów elektrycznych

Podstawowym sposobem oznaczania przewodów elektrycznych są kolory ich izolacji. W Polsce i większości krajów europejskich obowiązuje następujący schemat kolorystyczny:

 • Przewód fazowy (L) – kolor brązowy, czarny lub szary
 • Przewód neutralny (N) – kolor niebieski
 • Przewód ochronny (PE) – kolor żółto-zielony

Kolory izolacji mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Przewód fazowy jest pod napięciem i jego dotknięcie grozi porażeniem. Przewód neutralny służy do zamknięcia obwodu i odprowadzenia prądu z powrotem do źródła. Przewód ochronny nie przewodzi prądu w normalnych warunkach, ale w razie uszkodzenia izolacji przejmuje napięcie i odprowadza je do ziemi, chroniąc użytkowników przed porażeniem.

Oznaczenia literowe i cyfrowe na przewodach

Oprócz kolorów przewody elektryczne są oznaczane także za pomocą liter i cyfr umieszczanych na izolacji. Najczęściej spotykane oznaczenia to:

 • YDY – przewody jednożyłowe w izolacji PVC, do układania na stałe
 • YDYp – przewody płaskie, np. do podłączania sprzętu AGD
 • YDYt – przewody okrągłe, np. do instalacji natynkowych
 • DY – przewody wielożyłowe w izolacji PVC, do układania na stałe
 • LgY – przewody wielożyłowe w izolacji PVC, giętkie, do podłączania urządzeń ruchomych
 • LgYd – przewody wielożyłowe ekranowane, np. do instalacji niskoprądowych
 • HDGs – przewody w izolacji silikonowej, odporne na wysokie temperatury
 • OWY – przewody w izolacji gumowej, giętkie, do zastosowań przemysłowych

Litery w oznaczeniu informują o materiałach użytych do produkcji przewodu i jego przeznaczeniu. Cyfry określają liczbę żył i przekrój poprzeczny przewodu w mm2, np. YDY 3×2,5 to przewód 3-żyłowy o przekroju 2,5 mm2.

Oznaczenia przewodów a bezpieczeństwo

Prawidłowe oznaczenie przewodów elektrycznych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i trwałości instalacji. Pomyłka w podłączeniu przewodu fazowego i neutralnego może prowadzić do poważnych konsekwencji, jak porażenie prądem czy pożar.

Dlatego wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie wolno podłączać przewodów „na oko”, kierując się tylko kolorem izolacji. Zawsze trzeba zweryfikować faktyczne przeznaczenie przewodu, np. za pomocą próbnika napięcia.

Warto też zwracać uwagę na stan przewodów. Uszkodzona izolacja, przetarcia, nadpalenia to sygnał, że przewód może być niebezpieczny i wymaga wymiany. Regularne przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznej to inwestycja w nasze bezpieczeństwo.