Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jak i w czym przeprowadza się badania korozji?

Jak sprawdzić odporność materiałów na czynniki powodujące korozję? W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie testów w komorze korozyjnej. Na czym to polega?

Każdy produkt, który jest podatny na działanie czynników atmosferycznych, sprzyjających korodowaniu powierzchni warto zbadać pod kątem odporności korozyjnej. Umożliwia to testy porównawcze zapewniające wiarygodne wyniki, przewidzenie odporności na korozję, a także spełnienie krajowych i międzynarodowych norm. Jakie urządzenia wykorzystuje się do takich testów? Na czym to polega oraz jakie ma znaczenie dla przemysłu i przedsiębiorców?

Do czego wykorzystuje się komory solne?

Przedsiębiorcy przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek muszą nie tylko zadbać o to, by sprostał on odpowiednim normom jakościowym, ale także na bieżąco monitorować postęp pracy, rozwój technologiczny, jak i szybkie eliminowanie ewentualnych błędów. To ma szczególne znaczenie między innymi dla urządzeń przemysłowych, które są ciągle narażone na korozję, czy wpływ innych czynników, które ją powodują. Regularne testowanie sprawia, że tworzone produkty są coraz lepsze.

Jak działa komora solna?

Badanie w komorze solnej opiera się na poddawaniu próbek działu mgły solnej w określonych temperaturach. Umożliwia to ocenienie, jak szybko dany materiał się starzeje i jakie są jego funkcje antykorozyjne. Tym samym komory solne naśladują  naturalną korozję, tyle że w przyspieszeniu. Po takich testach analizuje się stopień defektu próbki. Istotne są ubytki, ich ilość oraz rozmieszczenie. Co więcej, liczy się również to, po jakim czasie się one pojawiły, jeśli korozja wystąpiła za szybko, to konieczne są zmiany i kolejne testy.

Budowa komory solnej

Komory przeznaczone do testów próbek materiałów wyposażone są w zbiornik solanki, a także atomizer pozwalający na jej dozowanie. W takich komorach nie brakuje również regulatorów powietrza oraz układów stabilizacji temperatury. Dla wygody testów komory mają przezroczystą pokrywę, dzięki czemu można sprawdź stan próbki w trakcie badania i bez otwierania pokrywy.

Komory klimatyczne

Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem są także komory klimatyczne. Można w nich przeprowadzać testy solne, oraz testy klimatyczne opierające się na kontrolowaniu warunków atmosferycznych. Komory klimatyczne nie tylko maja dodatkowe funkcje, ale są praktyczne, bo zajmują zdecydowanie mniej miejsca.

Rodzaje testów

Komory klimatyczne umożliwiają wykonanie testu klimatycznego i korozyjnego. Jest to duże ułatwienie, bo nie ma potrzeby przenoszenia testowanego produkt tylko zrealizowanie testu w jednym zaawansowanym technologicznie urządzeniu.

Test mgły solnej

To test, w którym wykorzystuje się równomiernie rozprowadzoną mgłę. Do jej wytworzenia używa się sprężonego powietrza, które jest podgrzewane oraz nasycone wilgocią. Ważnym elementem jest również utrzymanie jednakowej temperatury w komorze w czasie testów.

Kondensacja wody

W przypadku tego testu wykorzystuje się wodę demineralizowaną, która zostaje podgrzana, a potem paruje i kondensuje na powierzchni materiałów poddawanych próbie.

Cykliczny test korozyjny

To ciekawy rodzaj testu, który polega na cyklicznym sprawdzaniu materiałów. Taki test uwzględnia działanie mgły solnej, kondensacji wilgoci, a także suszenia powietrzem.

Prócz standardowych testów można także stosować ich różne modyfikacje np. dodając do roztworu chlorku sodu kwasu octowego. Bądź zastosowanie chlorku miedzi. Wykorzystuje sieje między innymi przy branżowych testach w przemyśle obronnym, lotniczym, czy motoryzacyjnym.

Komory solne są niezbędne, by przeprowadzić testy na korozję materiałów, w tym powłok lakierniczych, czy galwanicznych. Ze względu na to, że naturalne procesy korozji są bardzo wolne, testy przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych.