Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Co to jest UAV i UAS?

Ze skrótami UAV lub UAS możesz się spotkać w branży zajmującej się bezzałogowymi statkami powietrznymi. Czy jednak wiesz co one dokładnie znaczą? Jeśli nie,  to właśnie w tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Na pewno wyjaśnienie tej kwestii przyda się osobą, które wiążą swoją przyszłość z dronami.

Co to jest UAV i UAS? Różnica

Te dwa terminy bardzo często używane są w odniesieniu do pomiarów lotniczych oraz bezpośrednio do dronów. Jednak jest to mylne i między nimi istnieje zdecydowana różnica. Na czym ona polega? UAV (Unmanned Aerial Vehicle) to po prostu bezzałogowy statek powietrzny, który lata wykonując zdjęcia, filmy bądź przeróżne pomiary. Natomiast UAS, czyli Unmanned Aerial System to nic innego jak elementy potrzebne do obsługi całego systemu. Mówimy tutaj o takich elementach jak UAV, oprogramowanie do przetwarzania danych, sprzętu pomocniczego (obsługa systemu i transport), naziemna stacja kontroli (GCS), system komunikacji między stacjami kontroli, a statkiem w powietrzu oraz wymienny ładunek stosowany w zależności od rodzaju wykonywanego zadania. Prościej mówiąc UAS to nie tylko maszyna latająca, ale także osoba, która z ziemi kontroluje lot oraz system. A więc UAV to tylko element UAS, ponieważ odnosi się tylko do drona.

Zgodnie z rozporządzeniem 14 CFR cz.89, FAA termin bezzałogowy statek powietrzny to UA, a system to UAS.

Czy UAV i UAS można operować bez odpowiednich kwalifikacji?

Nie, nie można. W naszym kraju, jak również zagranicą jest wymagane od pilota drona, aby posiadał odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje. Można je uzyskać zapisując się na szkolenia w SNH Drones, a następnie zdając egzamin. Na szkoleniu można zdobyć wiedzę dotyczącą bezpiecznego posługiwania się dronem w trakcie lotu czy planowanie odpowiedniej trasy. Szkolenie w SNH Drones pozwoli na samodzielne prowadzenie bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu wzroku oraz poza zasięgiem wzroku w bezpiecznej odległości od osób, które mogą znajdować się potencjalnie w obszarze wykonywania lotu. Bez przejścia szkolenia nie ma możliwości operowania dronem nie tylko hobbistycznie, ale tym bardziej zawodowo. Dlaczego kwalifikacje na drona są tak ważne? Licencja snh-drones jest niezbędna, by móc wykonywać profesjonale usługi związane z filmami, zdjęciami, specjalistycznymi pomiarami, monitoringami czy lotami badawczymi. Jak widać branża ta pozwala na podjęcie przeróżnych zajęć zawodowych, ale koniecznie potrzebne są kwalifikacje.

Szkolenie online na snh-drones.pl

Szkolenie na UAV i UAS można zrealizować w formie online przechodząc wyznaczoną ścieżkę edukacyjną dla pilota statku bezzałogowego powietrznego. Szkolenie takie to wygodne rozwiązanie nauki przygotowujące osobę zainteresowaną do zdania egzaminu końcowego, po którym otrzymuje się niezbędny certyfikat czyli dokładnie mówiąc licencje na drona. Czy szkolenie online z snh-drones jest legalne i w pełni wartościowe? Zdecydowanie tak. Według CASA główny pilot UAS/UAV musi jedynie zaliczyć teoretyczną część. Praktyczna wiedza nie jest wymagana, ale warto też dodatkowo zdecydować się na jej część, aby zobaczyć jak wiedza teoretyczna wygląda w praktyce. CASA oprócz wiedzy teoretycznej wymaga też od użytkowników drona przestrzegania oraz dokładnego zrozumienia wytycznych dotyczących korzystania z przestrzeni powietrznej, uzyskania certyfikatu operatora UAV oraz zapoznanie się z zasadami operatora radiowego lotu. Wszystkich tych wymaganych rzeczy nauczyć się i zdobyć można korzystając ze szkolenia lub kursu od SNH Drones.