Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Czym jest dron? Kiedy można uzyskać certyfikat BSP?

Dron, a właściwie bezzałogowy statek powietrzny – jest to formalne określenie, funkcjonujące w polskim prawie lotniczym. Bezzałogowy statek powietrzny jest statkiem, w którym obecność pilota nie jest wymagana, nie ma on również możliwości zabierania pasażerów. Jest statkiem sterowanym zdalnie przez pilota lub działającym samodzielnie. Bezzałogowy statek powietrzny to również bezzałogowy system powietrzny. Oficjalne skróty to: BSP – Bezzałogowy Statek Powietrzny, BSL – Bezzałogowy Statek Latający, UAS – Unmanned Aircraft System (system składający się z drona, systemu kontroli, połączenia oraz całego wyposażenia drona), UAV – Unmanned Aerial Vehicle (dron).

Militaria

Początkowo drony używane były przede wszystkim w celach wojskowych. Znaczny rozwój tych zdalnie sterowanych statków zawdzięcza się pracom, podjętym w trakcie I wojny światowej, a w czasie II wojny światowej nastąpiła ich masowa produkcja przez Amerykanów. Jednak dopiero w latach 70 i 80 XX wieku wykorzystano szansę na rozwój ich potencjału w wojskowości. W Polsce prowadzone są badania i projekty związane z bezzałogowymi statkami powietrznymi w wojskowości, między innymi na Politechnice Śląskiej, Lotnicza Akademia w Dęblinie, czy Politechnika Warszawska. Areonautics Orbiter, to drony wojskowe, będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Brały udział głównie w misjach w Afganistanie.

Cywilne

Dużym zainteresowaniem i popytem na drony cieszy się branża nieruchomości. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym możliwe jest wykonanie bardzo precyzyjnej, a także atrakcyjnej dokumentacji dla klienta. Drony są w stanie pracować w trudnym terenie i mało dostępnych miejscach. Mogą posłużyć do wykonania dokumentacji jeszcze pustych działek, jak i terenów już zagospodarowanych.

Drony są bardzo przydatne w badaniach naukowych. Wykorzystuje się je między innymi w archeologii, geologii, geofizyce. Są to już drony wyposażone w specjalistyczne urządzenia badawcze.

Bezzałogowe statki powietrzne mogą być używane jako przekaźniki telekomunikacyjne. Niektóre firmy zapowiadają już, że chciałyby dostarczać swoje przesyłki przy pomocy dronów. Ponad to prowadzone są testy nad transportowaniem przez drony defibrylatorów typu AED, co zwiększyłoby szansę na uratowanie pacjenta z nagłym zatrzymaniem akcji serca.

Montując na dronach panele słoneczne i umieszczając w miejscu, w którym trudno o dobre połączenie telekomunikacyjne, można wykorzystać je właśnie w celu lepszego rozprowadzania tego połączenia i dostarczenia go w miejsca, w których jak dotąd ciężko było je uzyskać.

Drony stały się nieodłączną częścią przemysłu medialnego. Korzystają z nich dziennikarze, jak i producenci filmowi przy różnych projektach.

Certyfikaty

Coraz częściej wykorzystuje się drony do użytku prywatnego. Niektórzy decydują się na kolejny krok i chcą zacząć zarabiać na swoim hobby. Aby móc to robić lub po prostu latać w wybranych przez siebie miejscach, potrzeba do tego specjalnych uprawnień i certyfikatu. Bez żadnych uprawnień można latać jedynie dronem, który jest zabawką, nie posiada kamery, a jego masa nie przekracza 250 gram.

Aby uzyskać certyfikat należy zdobyć uprawnienia w kategorii otwartej A1/A3 należy zarejestrować się na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i przystąpić do kursu online.

Kategoria A2 – zrobienie jej gwarantuje certyfikat pilota BSP. Wydają go wyznaczone do tego organy. Aby na koncie operatora w ULC pojawiła się informacja o zaliczeniu kategorii A2, należy zgłosić się do centrum szkoleniowego, mającego uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu. Będzie składał się z części teoretycznej i praktycznej. Jednocześnie można starać się o uprawnienia w kategorii szczególnej. Certyfikat w kategorii A2 jest ważny przez 5 lat.

Po pozytywnym przejściu egzaminów na kategorię otwartą, możliwe jest poszerzenie swoich kompetencji i ukończenie wybranych przez siebie kursów w kategorii szczególnej. Można zrobić to poprzez SNH Drones.