Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Przewaga drukowania 3D nad innymi metodami wytwarzania

Osoby, które rozważają wykorzystanie druku 3D do produkcji końcowej lub jako substytut tradycyjnej produkcji niskonakładowej, powinny dokładnie przyjrzeć się każdej technologii, zaczynając od dostępnych materiałów, a następnie od kosztów i funkcji części.

Oczywiście sukces każdego projektu druku 3D zależy w dużej mierze od projektu części, nawet bardziej niż w przypadku części formowanych wtryskowo lub obrabianych maszynowo.

Przewaga drukowania 3D nad innymi metodami wytwarzania

Coraz częściej można znaleźć usługi druku 3d

Wypełnienie to wewnętrzna struktura części 3D. Wzór wypełnienia wpłynie na szybkość drukowania, a wykonanie bardziej złożonych wzorów zajmie więcej czasu. Jednak największy wpływ wypełnienia na prędkość drukowania jest związany z gęstością, przy czym wypełnienie o wyższej gęstości wydłuża czas drukowania, nawet jeśli poprawia wytrzymałość gotowej części. Jakość części drukowanej w drukarkach 3D jest bezpośrednio związana z wysokością warstwy. Każda warstwa ma zwykle grubość od 100 do 500 mikronów, a cieńsze warstwy zapewniają gładsze wykończenie i lepszą jakość. Jednak produkcja tych cienkich warstw wysokiej jakości zajmuje więcej czasu.

Ilość produkowanych części ma również wpływ na czas potrzebny na wykonanie zadania drukowania 3D. Drukowanie wielu kopii obiektu generalnie skraca czas drukowania, ponieważ nie trzeba konfigurować oprzyrządowania drukarki 3D i materiałów dla każdej kolejnej części. W przypadku małych serii produkcyjnych i prototypów druk 3D jest najbardziej opłacalnym procesem produkcyjnym. Tradycyjne metody wytwarzania, takie jak obróbka CNC i formowanie wtryskowe, wymagają dużej liczby drogich maszyn, a ponadto mają znacznie wyższe koszty pracy, ponieważ wymagają do tego doświadczonych operatorów maszyn.

Również wiele materiałów jest marnowanych podczas obróbki, co jednak nie ma miejsca podczas drukowania 3D. Możemy zatem wykorzystać usługi druku 3d do różnych celów. Dużą zaletą drukowania 3D jest to, że każda drukarka może stworzyć prawie wszystko, co mieści się w jej objętości kompilacji. Części i prototypu produkowane są z dużą dokładnością, szybko i tanio, zatem drukowanie 3D staje się coraz chętniej wybieraną metodą produkcji.