Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

MINIWZMACNIACZ AKUSTYCZNY STEREO 2x4W

Obwód scalony KA2206 zawiera w swojej strukturze dwa kompletne wzmacniacze, dlatego też układ elektryczny (schemat ideowy) wzmacniacza jest bardzo prosty: układ scalony i kilka kondensatorów elektrolitycznych. Wyboru konfiguracji układu stereo 2x4W lub 1x8W, dokonuje się przy pomocy jumpera.
Napięcie zasilania – 4..11VDC zasilacz wtyczkowy 10VA
Wymiary zestawu – 57 x 30mm. ZALECANY TRANSFORMATOR TTS 20/Z 230/9V patrz dział transformatory.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz